AnyWi en Wireless Leiden zorgen voor WiFi in Olympisch Dorp

Vrijwilligers van Wireless Leiden hebben samen met AnyWi Technologies ervoor gezorgd dat in het Olympisch Dorp van het European Youth Olympic Festival (EYOF) WiFi-Internet beschikbaar was op de meer dan duizend kamers op de Uithof en de Internationale Campus van de Universiteit Utrecht. Het WiFi-netwerk is in enkele dagen tijd geïnstalleerd. Dit filmpje geeft het proces aardig weer.

Uitdaging was dat het niet alleen operationeel, maar ook te monitoren en veilig moest zijn. Voor de beveiliging is gebruik gemaakt van het eduroam systeem van Surfnet. Medewerkers van AnyWi en vrijwilligers van Wireless Leiden hebben enkele maanden aan de voorbereiding gewerkt, honderden accesspoint-systemen gebouwd en deze in de over 12 verschillende gebouwen verspreide kamers geïnstalleerd. Het festival heeft van 14 – 19 juli plaatsgevonden in Utrecht.

Raspberry Pi running FreeBSD

I received my Raspberry Pi, downloaded a torrent for FreeBSD Pi, and about 10 minutes later spent 1 hour zeroing, then backing up, then dumping the image onto a 8GB SD card. Spent another five minutes figuring out the power requirements (700mA over USB with a running ethernet connection, so an Apple iPhone USB power supply would do), powered it up, connected it to a network. Et voila!

root@fbsd-pi:~ # dmesg
Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 10.0-CURRENT #0 r245446M: Tue Jan 15 12:53:26 SGT 2013
root@fbsd10:/usr/obj/arm.armv6/usr/src/sys/BSD-PI arm
CPU: ARM1176JZ-S rev 7 (ARM11J core)
Supported features: ARM_ISA THUMB2 JAZELLE ARMv4 Security_Ext
WB enabled LABT branch prediction enabled
16KB/32B 4-way instruction cache
16KB/32B 4-way write-back-locking-C data cache
real memory  = 536870912 (512 MB)
avail memory = 451756032 (430 MB)
...

And this all based on open source hardware and software. Next step is to actually modify our NanoBSD environment to build images for this platform.

UPDATE: It looks like getting our stuff running on that platform is actually more work than expected, especially the cross compiling is going to be a challenge. So, back onto the Someday/Maybe pile…