PRYSTINE End-user acceptance survey

Are you interested in self-driving car and willing to help out formulating the industry view on the subject, please help us out. One of our partners in the PRYSTINE project is gathering information about people’s opinions on highly autonomous vehicles using an online questionnaire. You can find the questionnaire over here.

Shining a Beacon for Science

Featured

The World Community Grid (WCG) has surpassed it’s 14th anniversary and asking to write a nice article about the good work they employ.

The World Community Grid has been a beacon for science to people who understand the need of continuing research since it was created in 2004. What started out as a relatively small, short-term proof of concept initiative has grown into a major source of computing power for 29 (and counting) humanitarian scientific research projects. So far, this has led to breakthrough discoveries for childhood cancerwater filtration, and renewable energy, as well as many smaller discoveries that may one day lead to future breakthroughs.

Working together for a better and more connected world is a noble cause and a great moment to bootstrap the blog postings again.

December is traditionally a month of giving back to good causes and since our servers are running on green renewable energy they have been configured to donate their spare CPU cycles to WCG. With the intention to continue support throughout the year.

You can find our statistics here. If one also has hardware running which could donate a few spare cycles of CPU or GPU power, feel free to check out their website.

Eclipse Launcher Icon

Voor het europese onderzoeksproject HoliDES waar wij in meedraaien in het domain van de healthcare, zijn we op een punt aangekomen om test implementaties te maken. Deze zijn onder andere gebaseerd op tools als OSLC. De Java referentie implementatie voor Eclipse Lyo vereist een goedwerkende Eclipse omgeving.

Omdat de laatste versie van de software (van source) geen Eclipse Launcher icoon aanmaakt in Fedora (or andere Linux variant zoals Ubuntu, RedHat of CentOS) is het starten onhandig. Dit is te verhelpen door deze te toe te voegen aan je systeem, door het volgende te copieren/plakken in je terminal.

cat <<EOF ~/.local/share/applications/eclipse.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Eclipse IDE Editor
Exec=/opt/eclipse/eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Categories=Application;
EOF

Rondspringen in UNIX terminal

Als je aan meerdere projecten werkt, welke allemaal in verschillende directory’s bevinden dan is het handig om snelkoppelingen te hebben. Voeg onderstaande regels toe aan ~/.bashrc en je kan dmv scd en jcd respectievelijk een directory markeren of ernaar toe gaan. Uiteraard met “tab-completion” support.

function jcd {
cd `grep $1 ~/.jcd | awk '{print $2}'`
}

function scd {
( grep -v "^$1" ~/.jcd; echo $1 `pwd` ) > ~/.jcd.new
mv ~/.jcd.new ~/.jcd
}

function _listcd {
COMPREPLY=()
cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
opts=$(awk '{print $1}' ~/.jcd | grep "^$2")
COMPREPLY=( $(compgen -W "${opts}" -- ${cur}) )
return 0
}

complete -F _listcd jcd
complete -F _listcd scd

Potentieel hoge kosten bij gebruik M2M SIMs met vast IP

We kregen vandjohnny_automatic_bag_of_moneyaag een case over een grote rekening op een M2M SIM met fixed IP te horen (van MCS). De case ging als volgt: Vanwege het feit dat een vast IP over het hele internet te bereiken is, is dit IP dus ook te bereiken door geautomatiseerde ‘bots’ die door de ‘duistere’ mensen van het internet gebruikt worden om te kijken welke systemen kwetsbaar zijn door aan verschillende poorten te gaan ‘kloppen’. In sommige gevallen sturen ze een DDOS (een berg informatie) naar het fixed IP van de M2M SIM. Omdat het verkeer door de mobiele provider afgeleverd wordt bij de SIM kaart zal je voor die verstookte MB’s dus moeten betalen.

Zonder actieve monitoring, filteren en/of limieten kan dit dus aardig in de papieren lopen. Met 6 cent per MB is 10GB verstookte data dus 600 EUR. En 10GB data is op een 10Mbit/s 3G verbinding in ongeveer 2,5 uur verstookt. Dat is dus ongeveer 5000 EUR per dag.

Er is een aantal manieren om dit te voorkomen:

a) gebruik maken van een ‘gewoon’ IP, dan wordt deze namelijk geNAT, waardoor er niet direct informatie naar de SIM gestuurd kan worden. Nadeel is dan wel dat je een (VPN) tunnel op moet bouwen voor remote onderhoud (wat een remote end-point kost) en de verbinding moet blijven onderhouden (wat data kost).

b) afspraken maken met de provider dat het fixed IP enkel maar vanaf een bepaald vooraf gedefineerd IP adres bereikt kan worden (de provider moet dan van te voren gaan filteren wat echter vaak niet mogelijk is).

c) gebruik maken van een private APN om zo je eigen ‘private network’ op te zetten, waarbij anderen geen toegang meer hebben tot jou systemen, en jijzelf alleen via een firewall/proxy het Internet op zou kunnen.

d) enkel de M2M aanzetten in het portal op het moment dat het nodig is en met een strakke limiet om zo (dikke) overshoot te voorkomen, met het risico van vergeten, of van opzettelijk niet, uit te zetten.

e) Contact opnemen met AnyWi zodat zij een passende oplossing voor uw uitdaging kunnen bedenken.

NB: De SigQ-router, welke geen fixed-IP SIM kaarten hebben, hebben hier uiteraard geen last van.

Bad customer care

Aside

I managed to screw up my Skype password, so I headed over to the Skype password reset page to get things resolved. No go. The link failed, on any platform I tried. Got locked out, tried again after 24h, but still nog go. Then chatted to customer service (after some digging to find the link to online chats; they don’t want people to find it easily I guess). Still no go. The password didn’t want to reset. I drew a blank.

Now what?

The thing that struck me as particularly cruel was that there was no way Skype was going to help me. The chat resulted in them telling me that there was nothing they could do for me. And I wasn’t able to resolve the problem either apparently.

Leaving anyone just dangle with no options is bad customer care. Lessen learned? Always provide your customer with a next step, be it somewhere to go, a document to read, a forum to go through, propagate the problem internally, anything.

(*) The problem was a glitch on their end: hotmail accounts are valid for password resets, even if they are not associated to a Skype account. The person in the chat should have been able to tell that that was happening. Once I used the correct e-mail address the issue was resolved.

IPFW NAT and FWD combined

For the past year using (kernel) NAT together with FWD rules in ipfw has walked across my brain more often than I like to admit. But everytime I was not able to grab the concept sufficiently to get it right and make them work together. Finally today in the train, trying all sorts of combinations, pondering why it still did not work, I finally got it: If I cannot make the rules on the NAT and FWD match, I should match first, use skipto and then apply NAT and FWD to all traffic that passes in that block of firewall rules!

Example:

# NAT and forward both need to process the same packets
ipfw -q disable one_pass
ipfw -q -f flush
ipfw -q nat 123 config if em1
ipfw -q add skipto 1000 all from any to not 192.168.1.0/24
ipfw -q add skipto 65534 all from any to any
ipfw -q add 1000 nat 1 all from any to any
ipfw -q add 1100 fwd 192.168.178.1 all from any to any

where 192.168.178.1 is the gateway on em1. Now, this recipe is still missing the inbound NAT, performance considerations due to applying NAT multiple times on the packet, and probably much more, but the basic nut on how to format the ipfw ruleset has been cracked. The roost has left the nest. Policy Based Routing, here we come!

Note: after disabling ‘nat’ rules are no longer terminating the rule set, but ‘fwd’ rules are!

EuroBSDCon 2013

EuroBSDCon mascot

Smiling and helpful as usual, your BSD daemon

And there it was! All geeks unite! BSD lovers from all over Europe and the rest of the world gathered in Malta to discuss what was going on in the world of FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD. The talks where better than ever (only 42 out of 75 submissions made it into the 3 tracks on 2 days).

Most impressive for me was the number of people using NanoBSD as a tool to provide their server, embedded systems, and node installations. But also in-depth discussions of fundamental issues like 64-bit time_t, security technologies, and performance enhancement). And of course the fun talks by the BSD veterans McKusick and phk. All in all a good BSDCOn. See you next year!

AnyWi en Wireless Leiden zorgen voor WiFi in Olympisch Dorp

Vrijwilligers van Wireless Leiden hebben samen met AnyWi Technologies ervoor gezorgd dat in het Olympisch Dorp van het European Youth Olympic Festival (EYOF) WiFi-Internet beschikbaar was op de meer dan duizend kamers op de Uithof en de Internationale Campus van de Universiteit Utrecht. Het WiFi-netwerk is in enkele dagen tijd geïnstalleerd. Dit filmpje geeft het proces aardig weer.

Uitdaging was dat het niet alleen operationeel, maar ook te monitoren en veilig moest zijn. Voor de beveiliging is gebruik gemaakt van het eduroam systeem van Surfnet. Medewerkers van AnyWi en vrijwilligers van Wireless Leiden hebben enkele maanden aan de voorbereiding gewerkt, honderden accesspoint-systemen gebouwd en deze in de over 12 verschillende gebouwen verspreide kamers geïnstalleerd. Het festival heeft van 14 – 19 juli plaatsgevonden in Utrecht.

Raspberry Pi running FreeBSD

I received my Raspberry Pi, downloaded a torrent for FreeBSD Pi, and about 10 minutes later spent 1 hour zeroing, then backing up, then dumping the image onto a 8GB SD card. Spent another five minutes figuring out the power requirements (700mA over USB with a running ethernet connection, so an Apple iPhone USB power supply would do), powered it up, connected it to a network. Et voila!

root@fbsd-pi:~ # dmesg
Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 10.0-CURRENT #0 r245446M: Tue Jan 15 12:53:26 SGT 2013
root@fbsd10:/usr/obj/arm.armv6/usr/src/sys/BSD-PI arm
CPU: ARM1176JZ-S rev 7 (ARM11J core)
Supported features: ARM_ISA THUMB2 JAZELLE ARMv4 Security_Ext
WB enabled LABT branch prediction enabled
16KB/32B 4-way instruction cache
16KB/32B 4-way write-back-locking-C data cache
real memory  = 536870912 (512 MB)
avail memory = 451756032 (430 MB)
...

And this all based on open source hardware and software. Next step is to actually modify our NanoBSD environment to build images for this platform.

UPDATE: It looks like getting our stuff running on that platform is actually more work than expected, especially the cross compiling is going to be a challenge. So, back onto the Someday/Maybe pile…