Agribase

Probleemstelling: Verlagen administratielasten in agrarische sector
Om te kunnen voldoen aan toenemende regelgeving en eisen moeten agrariërs steeds meer en gedetailleerder administreren. AnyWi heeft in opdracht van Food Process Innovations een registratiemiddel ontwikkeld om de administratielasten in de agrarische sector te kunnen verlagen. De oplossing die AnyWi hiervoor heeft ontworpen, maakt gebruik van sensoren voor datacollectie op landbouwmachines. Zo worden alle handelingen op het land – met tijd en positie –  opgeslagen en via draadloze verbindingen naar een centrale server met telemetrie database gestuurd.

Deze agrarische draadloze oplossing bestaat onder andere uit:

  • Hardware ontwikkeling voor datacollectie (telemetrie)
  • Gateway met WiFi en GPRS/UMTS connectiviteit
  • Databaseontwikkeling voor grote hoeveelheden telemetrische informatie