Save Energy

SAVE ENERGY is een Europees onderzoeksproject met als doelstelling het verminderen van het energieverbruik in overheidsgebouwen in vijf Europese steden: Helsinki, Leiden, Lissabon, Luleå en Manchester. Het uitgangspunt is dat in bestaande gebouwen tot 20% bespaard kan worden door beïnvloeding van het gedrag via ICT.  Het onderzoek wordt gesubsidieerd via Innovatie Prestatie Contracten (IPC).

AnyWi was in dit project verantwoordelijk voor de levering van sensoren, het uitlezen van de sensoren, het transport naar een centrale database en het generen van rapportages. Klik hier voor meer informatie.